Kreek in de pionierzone van de kwelder

Kweldergeul in de pionierzone van de kwelder

Een nieuwe kweldergeul is ontstaan in de pionierzone van de kwelder. De geul is nu met afstand de diepste plek op de slikplaat en zal bij eb alle water naar zich toe trekken. Naarmate de kwelder hoger opslibd zal de geul steeds belangrijker worden voor de waterhuishouding.

Keywords: Pionierzone, Geul, Kreek, Ontstaan, Zeekraal, Begroeiing, Invangen, Sediment, Ophogen, Kwelder, Waterhuishouding

Fryslansite ©Hendrik van Kampen