Het belang van de kweldergeul bij eb en vloed neemt toe

Het belang van de kweldergeul neemt toe

Naarmate de kwelder hoger wordt neemt het belang van kweldergeulen toe. Het water van eb en vloed stroomt meestal door de geul en zet daarin sediment af. Bij hoge vloed of storm stroomt het water met kracht door de geul en woelt het sediment om. Als het water over de rand van de geul komt neemt de stroomsnelheid af en wordt het meeste sediment rond de geul afgezet. De rand van de geul wordt daardoor hoger. Op de foto is dat te zien aan de band van begroeiing op de linker oever van de geul. Let ook op de dikke laag die is afgezet op het stukje links tussen de twee zijgeultjes, de onderliggende begroeiing is er volledig door afgedekt.

Keywords: Winter, Kweldergeul, Eb, Vloed, Stroming, Oevers, Opslibben, Pionierbegroeiing, Rijshout

Fryslansite ©Hendrik van Kampen