Zeekraal met herfstkleuren

Zeekraal met herfstkleuren

Het zelfde landschap als op de vorige foto. Het is nu halverwege september. In het natte slik staan de afdrukken van honderden trekvogels die hier met hoogwater rusten. Het Zeekraal krijgt herfstkleuren. Zeekraal is een eenjarige plant, aan het eind van het seizoen sterft de plant af. De dode planten blijven een tijdje staan en kunnen op die manier de golfslag nog dempen. In de winter spoelen na een storm veel dode plantenresten aan op hogere delen van de kwelder en vormen een vloedmerk.

Keywords: Zeekraal, Herfstkleuren, Afsterven, Eenjarig, Vogelsporen, Slik, Hoogwatervluchtplaats, HVP

Fryslansite ©Hendrik van Kampen