PijlNaar de thumbnails

Pingoru´nes zijn ontstaan in permafrost tijdens het Weichselien

Pingoru´nes op de Duurswouderheide

In de permanent bevroren bodem van het Weichselien was nog wat vloeibaar water beschikbaar. Op zo'n plek kon zich een grote ijsklomp onder de grond ontwikkelen. Er ontstaat een tijdelijke heuvel, gevuld met ijs. Toen het warmer werd, ontdooide het ijs. De aarde gleed langs de zijkant van de ijsklomp af. Wat achterbleef was een rond meertje met daar omheen een verhoogde wal. Op de Duurswouderheide zijn enkele van die meertjes vanaf een uitkijkheuvel te bekijken.

Keywords: Pingo, Pingoru´nes, Duurswouderheide, Weichselien, Sporen, IJstijd, Permafrost

informatie vragen

Fryslansite ęHendrik van Kampen