Pingjumer Gulden Halsband

De Pingjumer Gulden Halsband is een oude zeedijk. De dijk beschermde het dorpsgebied van Penjum (Pingjum). Met de aanleg van een zeewering rond heel Westergo verloor de dijk zijn directe zeekerende functie maar bleef van belang als slaperdijk. De dijk heeft het dorpsgebied van Penjem nog beschermd tegen de stormvloed van 3 en 4 februari 1825. Vanaf het eind van de 19e eeuw heeft de dijk geen rol meer in de bescherming van Fryslân omdat de kruin niet hoog genoeg is. Op sommige plaatsen is hij afgegraven maar het hele tracject is nog door het landschap te volgen.


Keywords: Pingjumer Gulden Halsband, Zeedijk, Dorpsgebied, Penjum, 1100, Slaperdijk

Pingjumer Gulden Halsband

Fryslansite ©Hendrik van Kampen