De Victoriuskerk van Penjum vanaf het Kerkpad

Penjum (Pingjum)

Penjum is een terpdorp ten zuiden van de Marneslenk. Op het hoogste punt van de terp, ongeveer +300 cm NAP staat de Victoriuskerk. Zuidelijk van de kerk loopt de hoofdstraat, de Grote Buren, met een aantal mooie notabele woningen (net zichtbaar links). De foto is in het noorden gemaakt, aan het Kerkpad. De hoogte is hier +150 cm NAP. Het hoogeteverschil met de kerk is op deze foto goed te zien. Aan het Kerkpad staat een halve kring markante diaconiewoningen uit 1861. In het eerste huisje, uiterst rechts is een mooie herdenkingssteen ingemetseld. Voor de bouw van de huisjes is gebruik gemaakt van Friese Drielingen, de voor deze streek kenmerkende gele steentjes.

Het dorpsgebied van Penjum heeft een eigen dijkenstelsel dat is aangelegd tegen het einde van de 11e eeuw. Nog in 1825 heeft de dijk het dorpsgebied beschermd tegen de stormvloed van 3 en 4 februari. Aan het eind van de 19e eeuw is de functie als zeewering opgeheven en is de dijk gedeeltelijk afgegraven. Gelukkig liggen er nog grote delen van de groene dijk in het landschap. Over de dijk loopt een wandelroute.


Keywords: Panorama, Penjum, Pingjum, Victoriuskerk, Terp, Kerkpad, Diaconiewoningen, Friese, Drielingen, Leilinden

Fryslansite ©Hendrik van Kampen