PijlNaar de thumbnails

Het Friese dorp Peins

Peins

Peins is een dorp op een kwelderwal in het noordelijke deel van westergo. Van oudsher wordt de hoog opgeslibde grond hier voornamelijk gebruikt voor Akkerbouw. Het gebied maakt deel uit van de Bouhoeke, die grofweg in het noorden langs de kuststrook van van Waddenzee ligt.

Keywords: Peins, Kwelderwal, Terpdorp, Bouhoeke, Bouwhoek, Akkerbouw, Zeeklei, Zavel

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen