Peazens, dijkdorp aan een kreek

Peazens (Paesens)

Het dorp is ontstaan als vissersdorp aan de dijk van de Waddenzee op de oostelijke oever van de Paesens. De Paesens was een grote slenk die liep van Dokkum, rond Nes naar de Waddenzee. De naam van de slenk is geleidelijk overgegaan op het dorp. Later is op de westelijke oever Moddergat ontstaan. Het tweelingdorp is bekend onder de naam Peazens-Moddergat.

Keywords: Peazens, Paesens, Moddergat, Zeedijk, Kreek, Geul, Slenk, Grens, Oostdongeradeel, Westdongeradeel, Noardeast-Fryslân, Waddenzee

Fryslansite ©Hendrik van Kampen