PijlNaar de thumbnails

Paezens, dijkdorp aan een kreek

Peazens

Het dorp is ontstaan als vissersdorp aan de zeedijk langs een kweldergeul met de naam de Peazens. De naam van de geul is geleidelijk overgegaan op het dorp. Later is aan de westkant van de geul Moddergat ontstaan. Het tweelingdorp is bekend onder de naam Peazens-Moddergat. Een restant van de geul slingert nog door het landschap tot aan de nieuwbouw rond het dorp.

Keywords: Paezens, Peasens, Moddergat, Zeedijk, Kreek, Geul, Slenk, Grens, Oostdongeradeel, Westdongeradeel, Noardeast-Fryslân, Waddenzee

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen