PijlNaar de thumbnails

Afslag aan de oeverwal van het Oudemolense Diep

Oudemolense Diep

Aan de rand van het beekdal heeft het Oudemolense Diep een groot gat in de hoge zandige oever geslagen.

Keywords: Drentsche, Aa, Oudemolense Diep, Beekdal, Rand, Steilwand, Zandrug, Erosie, Donker, Bos

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen