Weidevogelgebied bij de Swarte W‚lde

Weidevogelgebied bij de Swarte W‚lde

In het zuiden verandert het karakter van de Fluessen van een groot open water in een complex van met elkaar verbonden kleinere meertjes. Van noord naar zuid liggen hier de Swarte W‚lde, it S‚n, de Oarden, De Holken, Alde Karre en ten zuiden van de N359 (Galamadammen) nog de Morra en FŻgelhoeke. Rond en tussen de meertjes liggen drassige weilanden die zijn aangewezen als vogelrichtlijngebieden en ook binnen het Natura 2000-netwerk vallen. Op de foto zien we een weidevogelgebiedje ten noorden van de Swarte W‚lde. Het giebiedje is goed zichtbaar vanaf de Heidenskipsterdyk. De meeste andere gebiedjes liggen ver van openbare wegen en zijn niet toegankelijk.

Keywords: Vogelrichtlijn, Natura 2000, Weidevogels, Plas-dras, Zwarte Woude, Koudum, Heidenskip

Fryslansite ©Hendrik van Kampen