Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving, Sipkemar

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving, Sipkemar

Dit is het meest noordelijke deel van het Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving. Het gebiedje ligt ten noorden van de spoorbaan Sneek Workum en bestaat uit drie kleine meertjes. Op de foto zien we het Sipkemar, het meest zuidelijke van de drie. Linksachter is nog een stukje van It Fliet te zien met daarachter de kerktoren van Blauhűs. Rechts door de kale bomen heen kan je nog net de rietkraag van het Reidmar herkennen. De foto is gemaakt vanaf de brug in het fietspad dat langs de spoorbaan ligt.Keywords: Sipkemar, Lytse, Marren, Sypsleat, Blauwhuis, Hemdijk, It Fliet, Reidmar, Brekkenpaad, Bauhúster, Puollen, Wit, Huisje

Fryslansite ©Hendrik van Kampen