Bebouwing Oudebildtdijk

Oudebildtdijk

Aan de binnenkant van de Oudebildtdijk zijn boerderijen gebouwd. In de 16e eeuw woonden arbeiders ook op de boerderij zelf. Onder invloed van de veranderende sociale verhoudingen in de 17e eeuw gingen arbeiders zelfstandig wonen aan de noordkant (buitendijks) van de dijk. Zo kon er geen vruchtbare landbouwgrond verloren gaan. Bij de Oudebildtdijk kwamen de huisjes hoog op de dijk te staan. De boeren wilden geen arbeidershuisjes voor hun boerderij, zodat er gaten in de lintbebouwing tegenover boerderijen waren. Op sommige plaatsen is dat nog te zien. Het gebied van de Oude en Nieuwe Bildtdijken is beschermd dorpsgezicht.

Keywords:

Fryslansite ©Hendrik van Kampen