Oudebildtdijk onder een onweerslucht

Oudebildtdijk

In 1290 had voor het laatst een afsluiting van de Middelzee plaats gevonden met de aanleg van de Skrédyk, van Bitgum in Westergo naar Britsum in Oostergo. Rond 1400 was het restant buitendijks gebied al zover opgeslibdt dat men er op grote schaal vee op kon laten grazen. In 1498 werden er plannen gemaakt om het gebied van een dijk te voorzien om de kwelder tegen stormvloed te beschermen. De dijk is in 1505 aangelegd door Hollandse arbeiders. Nog steeds is het Bildts, een mengsel van Hollands en Fries, de taal die in het gebied wordt gesproken.

Keywords: Oude, Bildtdijk, Ouwe Dyk, Streek, Lintbebouwing, Polder, Landaanwinning, Middelzee, Arbeidershuisjes

Fryslansite ©Hendrik van Kampen