Begraafplaats met klokkenstoel van Oud Beets

Begraafplaats Oud Beets

Een familiegraf op de begraafplaats van Oud Beets. Tot in de 19e eeuw heette het dorp Beets. Beets was voor de vervening een belangrijke plaats die al in 1315 in een Latijnse tekst genoemd werd. Beetsterzwaag en Nijbeets zijn dochternederzettingen. Beets zelf is vrijwel van de kaart verdwenen. Rond de begraafplaats, waar tot 1985 nog een kerk stond, liggen enkele vrijliggende boerderijen en één woonhuis.

Keywords: Oud Beets, Ald Beets, Begraafplaats, Kerfhof, Klokkenstoel, Familiegraf, Beeld, Engel, Zonlicht, Herfst, Vallende, Bladeren

Fryslansite ©Hendrik van Kampen