Opsterlandse Compagnonsvaart, Vosseburenverlaat

Opsterlandse Compagnonsvaart, Vosseburenverlaat

Hoewel de Opsterlandse Compagnon in 1645 werd opgericht zou het nog tot 1700 duren voordat men toestemming kreeg om de landerijen rond Lippenhuizen te doorgraven. Eindelijk kwamen er nu ook inkomsten voor de Compagnie. Van de plannen om de vaart door te trekken tot Bakkefean kwam niets meer omdat de Drachtster Compagnie daar ondertussen was aangekomen. Men besloot richting Appelscha te gaan. Bij de aanleg van de vaart moesten veel sluizen worden geplaatst om het hoogteverschil van 12 meter tussen Gorredijk en Appelscha te overbruggen.

Keywords: Opsterlandse Compagnonsvaart, Vosseburenverlaat, Lippenhuizen, 1736, Sluis, Verval, 119 cm

Fryslansite ©Hendrik van Kampen