Opsterlandse Compagnonsvaart

Opsterlandse Compagnonsvaart

Op de zandruggen tussen de beekdalen liggen soms vaarten zoals de Opsterlandse Compagnonsvaart die op deze foto is te zien. Op de ruggen lag nog tot in de 18e eeuw hoogveen waar turf werd gestoken. De vaarten zijn gegraven om het vervoer van de turf naar het westen van Nederland mogelijk te maken. De Opsterlandse Compagnonsvaart is tegenwoordig nog geheel bevaarbaar en een toeristische vaarroute. De vele sluizen en bruggen maken de tocht wel een avontuur voor mensen zonder haast. Kijk voor meer informatie over de compagnonsvaarten en hoogveenafgravingen bij: "Ontginning"

Keywords: Opsterlandse, Compagnonsvaart, Hoogveen, Turfwinning, Toerisme, Vaarroute, Turfroute, Sluizen, Bruggen

Fryslansite Hendrik van Kampen