Opsterlandse Compagnonsvaart

Opsterlandse Compagnonsvaart

Kenmerkend voor het landschap van de beekdalen zijn de vaarten op de zandruggen tussen de dalen. Ze zijn gegraven in de hoogvenen om de winning van turf en het transport daarvan mogelijk te maken. De Opsterlandse Compagnonsvaart is nu een toeristische vaarroute. Kijk voor meer informatie over de compagnonsvaarten en hoogveenafgravingen bij: "Ontginning"

Keywords: Opsterlandse, Compagnonsvaart, Hoogveen, Turfwinning

Fryslansite ©Hendrik van Kampen