Appelscha, Damsluis

Appelscha, Damsluis

Rond 1815 is men aangekomen bij Appelscha en kan begonnen worden met het afgraven van het veen in de omgeving. De laatste vervening vonden plaats rond 1900 bij Ravenswoud. Al snel zocht men aansluiting met de Drentsche Hoofdvaart, de wateren waren nog van elkaar gescheiden door een Dam. De verbinding zou pas in 1894 tot stand komen. Op de steen links van de brug zit een koperen plaat ter herinnering aan deze gebeurtenis.

Keywords: Appelscha, Damsluis, Verbinding, Opsterlandse Compagnonsvaart, Drenthe, Witte Wijk, Drentsche Hoofdvaart

Fryslansite ©Hendrik van Kampen