De kerk van Olterterp in de herfst

Kerk van Olterterp

Sint-Hippolytuskerk van Olterterp in de herfst. Olterterp is een kleine buurtschap noordelijk van de Boorne. Het dorp is ontstaan rond 1300 als agrarische ontginning, de kerk is van 1415. Het gebied bood kennelijk een aangename leefomgeving, in de 18e eeuw lieten veel adellijke families hier langoederen aanleggen. Veel van het grondgebied is nog in particulier bezit. De bossen zijn nu vooral een geliefd recreatiedoel, niet alleen voor de bewoners van de directe omgeving maar ook mensen uit Leeuwarden, Heerenveen en Groningen komen hier graag.

Keywords: Kerk, Sint-Hippolytuskerk, 1500, Rijksmonument 31862, Herfst, Herfstkleuren, Trapgevel, Bossen, Landgoederen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen