Beukenlaan van een Landgoed bij Olterterp

Landgoederen

Aanvankelijk is het land rond de beekdalen in bezit van vele boeren. Vanaf 1700 wordt er een belasting op bezit ingevoerd. De lage opbrengst van de schrale grond, veeziekten en de belastingen wordt veel boeren teveel, ze zijn genoodzaakt hun land te verkopen. Het land komt in bezit van rijke veenbazen en grootgrondbezitters die bosbouw combineren met de aanleg van parkachtige landgoederen. De indrukwekkende Beukenlanen in de bossen rond Oltererp getuigen hiervan. Eind 19e eeuw verliezen ook de rijken aan macht en welvaart. Ze doen hun kostbare bezittingen van de hand, veel grond komt in bezit van stichtingen en wordt ingezet voor goede doelen. In het Landgoed Olterterp is tegenwoordig het hoofdkantoor van it Fryske Gea gevestigd.

Keywords: Landgoederen, Bossen, Beetsterzwaag, Boelens, Olterterp, Teyens, Lyndenstein, Eysinga, Lauswolt, Harinxma

Fryslansite ©Hendrik van Kampen