Poortgebouw voor de Kerk van Oldeberkoop

Oldeberkoop, muurtje rond kerk

De Kerk van Oldeberkoop is een van de oudste kerken in zuidoost Fryslân. Om het terrein van het kerkhof af te bakenen is in het begin van de 17e eeuw een muurtje met enkele poortgebouwtjes rond de kerk gemaakt. Op oude tekeningen staan ze afgebeeld maar ze waren niet meer aanwezig. In 2012 is bij de restauratie van de muur één van de poortgebouwtjes gereconstrueerd.

Keywords: Kerk, Oldeberkoop, Bonifatiuskerk, 1125, Muur, Poortgebouw, Kerkhof

Fryslansite ©Hendrik van Kampen