PijlNaar de thumbnails

Poortgebouw voor de Kerk van Oldeberkoop

Oldeberkoop, muurtje rond kerk

De Kerk van Oldeberkoop is een van de oudste kerken in zuidoost Fryslân. In het begin van de 17e eeuw is rond de kerk staat een muurtje met enkele poortgebouwtjes gemaakt, om het terrein van het kerkhof af te bakenen. Op oude tekeningen staan ze afgebeeld maar ze waren niet meer aanwezig. In 2012 is bij de restauratie van de muur één van de poortgebouwtjes gerecontrueerd.

Keywords: Kerk, Oldeberkoop, Bonifatiuskerk, 1125, Muur, Poortgebouw, Kerkhof

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen