Oentsjerk met Kerkmuur en kerkhof

Rond de kerk van Oentsjerk

De 13e eeuwse Mariakerk ligt in het oudste deel van Oentsjerk, aan de westkant van de doorgaande weg over de zandrug. Al vroeg ontstond er langs de weg lintbebouwing. Ten oosten van de weg lagen enkele States waarvan alleen nog Stania State in oude luister bewaard is gebleven. In het landelijke gebied rond het voormalige Heemstrastate zijn vanaf de 70er jaren grootschalige nieuwbouwwijken ontstaan.

Keywords: Trynwâlden, Oentsjerk, Oenkerk, Wegdorp, Wynzerdyk, Rengersweg, N361, Mariakerk, Bomen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen