Nyegea

Nyegea

Aan de naam van het dorp is te zien dat het iets te maken moet hebben gehad met het oudere Aldegea (Oudega). Tussen beide dorpen ligt een lage venige vlakte, tegenwoordig bekend onder de naam polder Offerhaus. De veenbodem daarvan kan na de Middeleeuwse ontginningen onbewoonbaar zijn geworden door bodemdaling. Nyegea zou dan van Aldegea zijn afgesplitst zijn en verplaatst naar droge grond in het noordoosten. Daar ligt het dorp nu aan de westkant van een zandrug. Nyegea is een typisch streekdorp aan een lange doorgaande weg. Als je over de Swartewei vanuit het westen het dorp binnenkomt is de kerk het eerste gebouw dat je ziet. De rest van het dorp ligt meer oostelijk aan de Kommisjewei die over de zandrug loopt en overgaat in de Pein.

Keywords: Nijega, Streekdorp, Hervormde, Kerk, Swartewei

Fryslansite ©Hendrik van Kampen