Noordbergum, Westersingel

Noardburgum, Westersingel

Gaan we vanuit Burgum naar het noorden, dan lagen daar tot in de 19e eeuw het Schwarzenbergerbos en de Bergumerheide. Tussen bos (oost) en heide (west), liep de Westersingel die ook nu nog een mooie authentieke sfeer heeft. Op de oorspronkelijke Bergumerheide ligt tegenwoordig het dorp Noardburgum, het bos is rond de Tweede Wereldoorlog gekapt maar bij de ruilverkaveling eind jaren negentig opnieuw aangeplant. In het bos zijn ook pogingen om een deel van de heide te herstellen als natuurcompensatie voor de aanleg van de vierbaansweg "de Centrale As". Er wil zich nog niet een mooie heide ontwikkelen, het terrein is sterk verruigd met Riet, wilde kruiden en boompjes, mogelijk tengevolge van een te grote stikstofdepositie.

Keywords: Noordbergum, Heidedorp, Westersingel, Schwarzenbergerbos, Herfst, Zonlicht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen