Protestantske Tsjerke Noardburgum

Noardburgum is in de 18e en 19e eeuw langzaam ontstaan uit een verzameling plaggenhutten op de Bergumer Heide. De eerste steen voor de kerk is op verzoek van de Commissie van Opbouw gelegd op 19 Juni 1850 door Mr. Age Looxma Ypey, bewoner van Vijversburg in Tytsjerk. De gebeurtenis wordt beschreven op de gevelsteen boven de ingang. Het dorp was aanvankelijk een buurtschap bekend onder de naam Bergumerheide. Op initiatief van de gemeente kreeg het in 1930 de dorpsstatus en de naam Noordbergum. Vanaf het eind van de 20e eeuw nam het inwoneraantal van het dorp flink toe. In grootte is het nu, na Burgum en Hurdegaryp, het derde dorp van Tytsjerksteradiel.De volledige tektst op de gevelsteen luidt:

OP DEN 19den JUNIJ 1850, IS DE EERSTE STEEN GELEGD door AGE LOOXMA IJPEIJ, ten verzoeke van de commissie tot opbouw der KERK en PASTORIJ; zijnde: D. J. WADMAN, - S. DOUMA, - U. W. THODEN van VELZEN, - Gj. WILHELMIJ (vroeger overl.), - en W. TROMP.


Keywords: Noordbergum, Protestantse, Kerk, Looxma Ypey, Heidedorp, Bergumer, Heide, Armoede, Bevolkingsgroei

Noardburgum, Protestantse Kerk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen