Landschap van de Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland

Landschap van de Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland

Op de foto het uitzicht vanaf een hoge brug over het Polderhoofdkanaal, kijkend naar het noorden. In de voorgrond enkele boerderijen aan de Boarnburgumer Heawei, daarachter boerderijen langs de Drachtster Heawei. Rond 1947 lagen hier nog de restanten van veenwinning in een verdronken landschap, de Boornbergumerpetten. De moerassen zijn ontgonnen en geschikt gemaakt voor de landbouw met inzet van werklozen in werkverschaffingsprojecten. Een klein stukje van de Boornbergumerpetten is als natuurgebied gespaard gebleven.

Keywords: Agrarisch, Landschap, Ontginning, Onland, Werkverschaffingsproject, Boornbergumerpetten, Weids

Fryslansite ©Hendrik van Kampen