Polderhoofdkanaal in de Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland

Polderhoofdkanaal in de Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland

In 1868 werd de "Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland" opgericht. Voor de waterbeheersing werd het Polderhoofdkanaal uitgegraven. In het verleden was het landschap gevormd door natuurlijke omstandigheden en de mens die daar op inspeelt. Het resultaat was onoverzichtelijk en inefficiŽnt. In de 19e eeuw kwam er een omslag in het denken. Er kwam geloof in de maakbaarheid van het landschap, dat efficiŽnt en logisch moest worden ingericht. Het Polderhoofdkanaal is dwars door alle oude structuren en verkaveling heen gegraven. Eind jaren zestig is het kanaal afgesloten. Het wordt gevoed met kwelwater van het Drents plateau, daardoor heeft er zich een bijzondere flora en fauna ontwikkeld. In 2015 is het kanaal weer beperkt geopend voor pleziervaart.

Keywords: Polderhoofdkanaal, Veenpolder, Opsterland, Smallingerland, Kwel, Drents, Plateau, Waterkwaliteit, Natuurwaarde, Turfroute, Omstreden

Fryslansite ©Hendrik van Kampen