Besneeuwd akkerlandschap

Besneeuwd akkerlandschap

Besneeuwd akkerlandschap tussen Nes en Easternijtsjerk, Dit is het gebied waar de Peazens loopt, de slenk die de natuurlijke grens was tussen West Dongeradeel en Oost Dongeradeel. De foto is gemaakt vanaf de Ald Tún richting het oosten. In het jonge, hoog opgeslibde gebied vinden we veel akkerbouw.

Keywords: Fryslân, Oostergo, Dongeradeel, Oosternijkerk, Landschap, Winter, Ploegvoren, Grafisch, Sneeuw

Fryslansite ©Hendrik van Kampen