Natuurontwikkeling in de Alde Feanen

Natuurontwikkeling, Alde Feanen

Omdat het ontstaan van Laagveenmoerassen het gevolg is van menselijk ingrijpen is het relatief eenvoudig om meer "Nieuwe Natuur" bij te maken. Men graaft in aangrenzende landbouwgrond nieuwe Petgaten en laat deze weer verlanden. Zo kunnen bestaande nauurgebieden uitgebreid en versterkt worden. Het landschap van het laagveen is half natuurlijk, rijk aan variatie, en aantrekkelijk voor recreatie. De voormalige turfgraverijen behoren nu tot de mooiste natuurgebieden. Laagveenmoerassen hebben altijd onderhoud nodig om de verschillende stadia van successie in het gebied te handhaven.

Keywords: it Fryske Gea, Natuurontwikkeling, Alde Feanen, 2010, Graven, Aanleg, Omzetten, Landbouwgrond, Nieuwe natuur, Successie

Fryslansite ©Hendrik van Kampen