Nannewiid, Grote Sint Johannesgasterveenpolder

Nannewiid

Het Nannewiid ligt in de Grote Sint Johannesgasterveenpolder. De plas is het gevolg van ongecontroleerde vervening volgens de Gieterse methode, die hier zijn intrede deed in 1751. Vanaf 1822 werden de verveners verplicht om een percentage van de opbrengst in een fonds te storten voor het herstel van het landschap. Tegenwoordig is het Nannewiid een gewaardeerde recreatieplas, van groot belang voor het toerisme in de streek. Waar vroeger de plas werd gezien als bedreiging voor het landschap, komt de bedreiging nu van toeristische accomodaties in de karakteristieke open ruimte.

Keywords: Vervening, Turfwinning, Gieterse, Methode, Roofbouw, Plassen, Overstroming, Erosie, Meer, Toerisme, Recreatie

Fryslansite ©Hendrik van Kampen