Kromme Kolk bij Munnekezijl

Kromme Kolk bij Munnekezijl

De dijk van Warfstermolen naar Munnekezijl kwam even ten noorden van het dorpsgbied uit. Van daar maakt hij een scherpe bocht naar het zuiden. Op het zuidelijke deel ligt geen weg, hier ligt de dijk nog vrijwel ongeschonden in het landschap. Halverwege ligt een prachtige wiel, de Kromme Kolk. De plas is ontstaan bij een dijkdoorbraak in de 16e of 17e eeuw. De dijk is naderhand gerepareerd door hem buitendijks rond de wiel te leggen. Door de diepte van het uitgespoelde gat kon men de dijk niet herstellen, zoals gebruikelijk in die tijd ging men er gewoon omheen. Langs veel historische dijken in Nederland zijn nog wielen te vinden.
Keywords: Munnekezijl, Historische, Zeedijk, Wiel, Krommekolk, Dijkdoorbraak, Herstel, Oude dijk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen