Voormalige Vlasfabriek Mūnein

Oostelijk van Mūnein lagen uitgestrekte moerassen een meer, het Zwarte Broek. Dankzij een goede toegankelijkhied over het water konden de handel en nijverheid van Mūneien opbloeien. In de 19e eeuw groeide de nederzetting flink. In 1898 werd er aan het Zwarte Broek een Vlasfabriek gebouwd. Het buurtschap kon tot een dorp uitgroeien. Vanaf het begin van de 20e eeuw werden de moerassen in het oosten in cultuur gebracht en het Zwarte Broek grotendeels gedempt. Op verzoek van Dorpsbelang werd in 1948 door de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel de dorpstatus aan Mūnein toegekend. Doordat in de 20e eeuw de Vlasindustie langzaam afbrokkelde moest de fabriek in 1967 worden gesloten.

Keywords: Molenend, Zwarte Broek, Ingepolderd, Vlasfabriek, Kleinschalige, Woonvorm, Verstandelijk, Gehandicapten

Fryslansite ©Hendrik van Kampen