Molen de Olifant

Molen de Olifant

Polder de Olifant werd bemalen met een eerder gebruikte molen. De molen uit 1856 bemaalde een polder bij Scheemda in Groningen, hij werd in 1867 verkocht en verhuisde naar Fryslân, naar Polder de Olifant waarnaar hij is vernoemd. In 1914 is de molen verbouwd zodat hij niet alleen water kon uitmalen maar ook kon inmalen. Bij de ruilverkaveling van Datumadeel in de jaren zeventig werd de molen overbodig. De molen is gerestaureerd maar kan alleen nog rondmalen in een gesloten circuit. De tochtsloot op de foto is niet meer op de boezem aangesloten.

Keywords: Burdaard, Molen, Olifant, Licht, Hout, Inmalen, Uitmalen, Peilbeheer, Gerestaureerd, Tochtsloot, Donkere, Lucht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen