Moarre, Morra

Het dorp Moarre is gebouwd op een terp die in het begin van de jaartelling is opgeworpen. De terp lag in het lage deel van de kwelder in het oostelijke deel van Oostergo. De Sint-Johanneskerk uit de 13e eeuw staat op het hoogste punt van de terp. De toren is in 1843 vervangen. Vrijwel het hele dorp ligt nog binnen de ringweg van de terp.


Keywords: Moarre, Morra, Sint-Johanneskerk, Terp, Terpdorp

De Sint-Johanneskerk in Moarre

Fryslansite ©Hendrik van Kampen