PijlNaar de thumbnails

Minnertsgea, Minnertscha

Minnertsgea, Minnertscha

Minnertsgea is het laatste dorp op de oeverwal langs de Middelzee. Het terpdorp is ontstaan rond het jaar 800. Vanaf deze plek, ligt een brede kwerderwal noordelijk van de grote Riedslenk. In het oosten is hij breed, eigenlijk zijn het daar drie wallen. Op de twee zuidelijke liggen terpdorpen, op de noordelijke, de Hoarnestreek, heeft van de 11e tot 13e eeuw een zeewering gelegen. Hier vinden we alleen verspreide bebouwing. Naar het westen komen de kwelderwallen met terpdorpen samen en worden ze smaller.

Keywords: Minnertsgea, Minnertscha, Meinardswei, Kerk, Terpdorp, Westergo, Bouwhoek, Kwelderwal, Middelzee

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen