Merskenheide, Heide en Woeste gronden

Heide en Woeste gronden

Op de foto de Merskenheide, een heiderestant bij Oerterp. Tot ver in de 19e eeuw lagen er op de Friese zandgrond nog uitgestrekte heidevelden. Na de Middeleeuwse ontginningen t.b.v. de landbouw was op veel plaatsen de grond verschraald en uitgeput geraakt. Na de Turfwinningen van 17e en 18e eeuw bleven arbeiders achter op de heide die daarna was ontstaan en probeerden daar hun bestaan op te bouwen. De als brandstof onbruikbare toplaag van het veen (Bonkaarde) werd met zand vermengd om het land geschikt te maken voor de landbouw. Er was echter onvoldoende Bonkaarde voor alle gebieden. De bewoners hadden het niet gemakkelijk, grote delen van het land waren onbruikbaar en de woonomstandigheden waren slecht.

Keywords: Merskenheide, Ureterp, Heiderestant, Bloei, Paars, Natuurgebied

Fryslansite ©Hendrik van Kampen