Menaam, Menaldum - Lytsedyk langs de Menamer Feart

Menamer Feart, Menaam (Menaldum)

De oude kwelderwal die noord zuid door Westergo ligt begint in de Bouwhoek aan de middelzeekust bij Bitgum, buigt sterk naar het zuiden en de eerst plaats die je tegenkomt is Menaam. Menaam ligt in het grensgebied tussen Bouwhoek en Greidhoeke waarvan de grens niet hard is aan te geven. Het dorp is ontstaan op een terp die enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is opgeworpen. De kerk staat op het centrum van de oude terp, het oudste deel van het dorp lag daaromheen. Veel bebouwing, waaronder ook een state aan de zuidoost kant is afgebroken en de terp is grotendeels afgegraven. Langs de Menamer Feart en de weg naar Dronryp heeft zich in de 19e eeuw lintbebouwing ontwikkeld die nu voor het grootste deel het karakter van het dorp bepaald.

Keywords: Menaldumer, Vaart, Menaldum, Lytsedyk, Avond, Zonlicht, Huizen, Bootjes

Fryslansite ©Hendrik van Kampen