PijlNaar de thumbnails

Martenastate, Koarnjum

Martenastate, Koarnjum

Op de plaats waar nu Martenastate staat, stond voorheen het Martenahuis. In 1584 is dit vernield. De Stins is herbouwd als state. De originele State raakte tegen het eind van de 19e eeuw in verval en is gesloopt. De Friese architekt W.C. de Groot heeft in 1900 een nieuw landhuis ontworpen waarbij hij gebruik heeft gemaakt van enkele onderdelen van de voormalige state. Martenastate is vooral bekend van de omliggende parktuin met Stinzenflora die vrij toegankelijk is. De tuin is in beheer bij it Fryske Gea.

Keywords: Friesland, Fryslân, Martenastate, W.C. de Groot, Koarnjum, Cornjum, Tuin, Park, Stinzenflora, Stinzenplanten, Bloei, Voorjaar, it Fryske Gea, Staten, Stinzen

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen