Martenastate, Koarnjum

Martenastate, Koarnjum

Op de plaats waar nu Martenastate staat, stond voorheen de Stins het Martenahuis dat in 1584 is verwoest. De Stins is herbouwd als State. Tegen het eind van de 19e eeuw raakte deze in verval en is afgebroken. De Friese architekt W.C. de Groot heeft in 1900 een nieuw landhuis ontworpen waarbij hij gebruik heeft gemaakt van enkele onderdelen van de voormalige state. Martenastate is vooral bekend van de omliggende parktuin met Stinzenflora. De tuin is in beheer bij it Fryske Gea en is vrij toegankelijk.

Keywords: Friesland, Fryslân, Martenastate, W.C. de Groot, Koarnjum, Cornjum, Tuin, Park, Stinzenflora, Stinzenplanten, Bloei, Voorjaar, it Fryske Gea, Staten, Stinzen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen