Poptagsthuis Marsum

Poptagasthuis

Het Poptagasthuis is gesticht in 1711 door dr. Henricus Popta, toenmalige bewoner van het Poptaslot. Het is een gasthuis voor alleenstaande vrouwen en weduwen en had oorspronkelijk 26 eenkamerwoningen. Op de jaarlijkse wrijfdag van Marsum moesten de bewoners als symbolische vergoeding de meubels van het slot poetsen. In 1952 zijn de eenkamerwoningen verbouwd tot grotere woningen. Centraal in het gasthuis ligt een hofje dat toegankelijk is via twee ingangen. De hoofdingang aan de Hegedyk (foto) en een tweede aan de Buorren. Na de dood van dr. Popma in 1712 komt ook het Poptaslot onder beheer van de voogden van het Poptagasthuis. De monumenten worden gebruikt in overeenstemming met de laatste wil uit het testament van dr. Popma.

Keywords: Poptagasthuis, Hegedyk, Marsum, Marssum, Vrouwen, Liefdadigheid

Fryslansite ©Hendrik van Kampen