PijlNaar de thumbnails

Bidlers Feart, restant van de Marneslenk
Schema van terpen, dijken en polders

Bidlers Feart, restant van de Marneslenk

De Bidlers Feart is het restant van de Marneslenk. Dat was een zeearm die zuidelijk van Harns (Harlingen) tot diep in het binnenland reikte. Marneslenk en Middelzee kwamen in het zuiden van Westergo, tussen Boalsert (Bolsward) en Snits (Sneek), bijna bij elkaar. Op de foto zie je rechts de kerktoren van Arum, een dorp dat op de oeverwal van de Marneslenk ligt. Tussen 1100 en 1300 is de slenk stukje bij beetje ingedijkt. De grond is hier hoog opgeslibt en daardoor geschikt als bouwland. Het gebied van de slenk kan je in het veld goed herkennen als een landschap van akkers in een omgeving met overwegend grasland.

Foto vanaf de zeedijk. De dijken rond de Marneslenk kan je vinden op het kaartje: nrs 1d Moederpolder Hartwert-Wytmarsum (Boalsert), 2 de Pingjumur Gulden Halsband en 3d Zeedijk Marneslenk (rechts onder het blauwe cijfer ligt de terp van Arum)


Keywords: Inbraak, Zuiderzee, 300 n.Chr. Marneslenk, Zeearm, Bidlers Feart, Bedelaarsvaart, Arum, Akkerbouw

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen