Bidlers Feart, restant van de Marneslenk
Schema van terpen, dijken en polders

Droogleggen van de Marneslenk

De kronkelende sloot in de voorgrond is de Bidlers Feart. De vaart kan worden gezien als het restant van de Marneslenk. Dat was een zeearm die zuidelijk van Harns (Harlingen) tot diep in het binnenland reikte. Marneslenk en Middelzee kwamen in het zuiden van Westergo, tussen Boalsert (Bolsward) en Snits (Sneek), vrijwel bij elkaar. Langs de oevers van zo'n zeearm ontstaan door opslibbing hogere oeverwallen. Het zijn door de hogere ligging goede plaatsen om te wonen. Op de foto zie je rechts de kerktoren van Arum, een dorp dat op de oeverwal van de Marneslenk ligt. Tussen 1100 en 1300 is de slenk stukje bij beetje drooggelegd. De grond in de slenk is hoog opgeslibt, hij is zandiger en bevat meer grotere korrels. Daardoor is het geschikt als bouwland. Het gebied van de slenk kan je in het veld goed herkennen als landschap met akkers in een omgeving met overwegend grasland.

De foto is vanaf de zeedijk genomen. De dijken rond de Marneslenk kan je vinden op het kaartje: nrs 1d Moederpolder Hartwert-Wytmarsum (Boalsert), 2 de Pingjumur Gulden Halsband en 3d Zeedijk Marneslenk (rechts onder het blauwe cijfer ligt de terp van Arum)


Keywords: Panorama, Inbraak, Zuiderzee, 300 n.Chr. Marneslenk, Zeearm, Polder, Bidlers Feart, Bedelaarsvaart, Arum, Akkerbouw

Fryslansite ©Hendrik van Kampen