Markesteen in het grensgebied tussen Anloo en Eext

Markesteen tussen Anloo en Eext

Op de arme zandgrond was het voor de bewoners van esdorpen van belang om vee van andere dorpen buiten het eigen gebied, de Marke, te houden. Als een Marke geen natuurlijke grenzen had, werden grote stenen gebruikt om deze aan te geven. Op de steen staat een kruis, de vertikale lijn geeft de richting van de grens aan. De steen op de foto is in 1718 geplaatst en is in 1972 teruggevonden bij het uitdunnen van het bos. Rond de Marke van Anloo, liggen nog enkele markestenen, waarvan drie op de grens tussen Anloo en Eext.

Keywords: Markesteen, Grenssteen, Dorpsgebied, Marke, Anloo, Eext, 1718, Markering

Fryslansite ©Hendrik van Kampen