Mantgum, Seerp van Galemawei

Mantgum, Seerp van Galemawei

Op de plaats waar Mantgum ligt is de oeverwal van de Middelzee doorgebroken. Achter de doorbraak, op een kleine oeverwal, ligt Mantgum. Het dorp ligt daarom wat verder landinwaarts in vergelijking met de andere dorpen. Na de bedijking zijn de boerderijen naar de rand van de terp verplaatst. Op het hoogste punt van de terp staat de Mariakerk in een vrij open ruimte. De belangrijkste structuur van het dorp is de doorlopende weg over de terp, de Seerp van Galemawei. Op enige afstand van de kerk zijn hier halverwege de 19e eeuw deftige renteniershuizen met ruime tuinen verrezen. Het hoogteverloop van de terp is hier goed te zien.

Keywords: Panorama, Mantgum, Fryslân, Terpdorp, Westergo, Renteniershuizen, Tuinen, Groen, Mariakerk, Seerp van Galemawei

Fryslansite ©Hendrik van Kampen