PijlNaar de thumbnails

Mantgum, Seerp van Galemawei

Mantgum, Seerp van Galemawei

Op de plaats waar Mantgum ligt is de oeverwal van de Middelzee doorgebroken. Op een kleine nieuwe oeverwal wat meer naar achteren ligt Mantgum. Na het bedijken van de Middelzee is Mantgum wat vwerde binnendijks komen te liggen. Na de bedijking zijn de boerderijen aan de rand van de terp verplaats. Op het hoogste punt van de terp staat de Mariakerk in een vrij open ruimte. De belangrijkste structuur van het dorp is de doorlopende weg over de terp, de Seerp van Galemawei. Op enige afstand van de kerk zijn hier halverwege de 19e eeuw deftige renteniershuizen verrezen, die omringd zijn door ruime tuinen. Het hoogteverloop van de terp is hier goed merkbaar.

Keywords: Mantgum, Fryslân, Terpdorp, Westergo, Renteniershuizen, Tuinen, Groen, Mariakerk, Seerp van Galemawei

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen