De opfeart van Lytsewierrum

De opfeart van Lytsewierrum

Voor het transport was men vroeger vooral op het water aangewezen. Elk dorp had een eigen verbinding met de buitenwereld via de Opfeart en het grotere vaarwater. Op de foto de opfeart van Lytsewierrum met oplichtende rietkraag in scherp voorjaarslicht.

Keywords: Lytsewierrum, Opvaart, Opfeart, Riet, Tegenlicht, Slinger, Terpdorp

Fryslansite ©Hendrik van Kampen