PijlNaar de thumbnails

Lytsewierrum, Lutkewierum

Lytsewierrum (Lutkewierum)

Lytsewierrum is een terpdorp dat vroeg op de onbedijkte kwelder is ontstaan. De terp zelf is nauwelijks zichtbaar, maar de radiale structuur van het dorp is goed bewaard gebleven. Lytsewierrum is opgenomen in de Moederpolder Easterein-Lytsewierrum toen de overlast van de Middelzee groter werd. Deze polder is één van de vier vroegst bedijkte gebieden van Fryslân. Rond het jaar 1000 had het gebied veel weg van een eiland binnen de invloedsfeer van de Middelzee. Rond het eiland lagen slenken, prielen, slikvelden en kwelderfragmenten die regelmatig onder liepen.

Keywords: Terpdorp, Moederpolder, Easterein, Lytsewierrum, Lutkewierum, Schilderachtig, Lucht, Zonlicht, Spotlight

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen