Opgraving van de oude Waag in het centrum van Leeuwarden

Opgraving oude Waag

De Minnematerp en Nijehove groeiden in de 14e eeuw tot een plaats met stedelijke allure. De naam van de stad moest nog een hele ontwikkeling doormaken. Er zijn meer dan 200 spellingsvariaties bekend. De oudst aantoonbare variant "Liunvero" is aangetroffen op een munt uit de 11e eeuw (1038-1057). In 1435 werden de oude terp Oldehove, een kleine terp Hoek en Nijenhove samengevoegd, de plaats kreeg nog dat zelfde jaar stadsrechten. Een van de stadsrechten was het hebben van Marktrecht. Om een eerlijke handel te garanderen waren handelaren verplicht hun handelswaar te laten wegen in een Waag. Bij een opgraving in 2023 zijn in het plein naast de huidige Waag (1590) muurdelen en een moza´ekvloer van een Middeleeuwse Waag aangetroffen.

Keywords: Ljouwert, Leeuwarden, Stadsrechten, Waagrecht, Wirdumerdijk, 1435, Waag, Archeologie, Binnenstad, Vloer, Moza´ek, Muurdelen

Fryslansite ęHendrik van Kampen