Archeologische opgraving van de terp Oldehove

Archeologische opgraving van de terp Oldehove

Een blik over het opgravingsterrein van de terp Oldehove. Menselijke activiteit geeft verstoring van de bodem, later zichtbaar als verkleuringen. Archeologen zijn in staat om deze sporen te interpreteren. Met behulp van vondsten zoals, munten, sierraden, gebruiksvoorwerpen, afval, scherven, botten, hout en pollen kan de leeftijd van een laag worden bepaald. Ter plaatse wordt alles nauwgezet in kaart gebracht en van een label voorzien. Later kan dan tijdens vervolgonderzoek de situatie worden geduid. De terp is afgegraven tot op het maaiveld van de oorspronkelijke kwelder.

Keywords: Friesland, Fryslân, 11, Elf, Steden, Archeologie, Opgraving, Terp, Oldehove, 2005, Parkeergarage, Leeuwarden, Ljouwert

Fryslansite ©Hendrik van Kampen