De Prinsentuin op het bolwerk in de late herfst

Ljouwert, Prinsentuin

Een deel van de stadswal van Leeuwarden in de late herfst. Op de wal ligt de Prinsentuin die 1648 werd aangelegd in opdracht van prins Willem Frederik van Nassau ter ere van de Vrede van Münster en het eind van de Tachtigjarige Oorlog. De tuin was lange tijd afgesloten voor het publiek. Eind 18e eeuw werd duidelijk dat stadswallen met dwingers voor de verdediging van de stad onbruikbaar waren geworden. In 1795 werd het park vrij toegankelijk. De tuin is verschillende keren verbouwd. Het huidige ontwerp is in 1822 gemaakt door Roodbaard.

Keywords: Friesland, Fryslân, 11, Elf, Steden, Ljouwert, Leeuwarden, Stadswal, Dwinger, Bastion, Stadsgracht, Prinsentuin, Pier Pander, Museum, Tempel, Nevel, Herfst

Fryslansite ©Hendrik van Kampen