Beeld van de Potmarge in een winters landschap

De Potmarge

In de 9e eeuw kwam door uitbreiding van de Middelzee de Oldehove terp aan zee te liggen. Zuidoostelijk van de terp kwamen de riviertjes Ee, Vliet en Potmarge in een soort baai uit. De nederzetting ontwikkelde zich verder op twee nieuwe terpen Nijenhove en Minnematerp aan weerszijden van de Ee. De Middelzee verlandde en werd in de 13e eeuw drooggelegd. Ljouwert kon nu ook zuidwaarts groeien (Nieuwestad). In de 17e eeuw lag het meest zuidelijke riviertje de Potmarge nog net buiten de wallen van de stad. Het gebied bleek aantrekkelijk voor welgestelden met buitenhuizen en lusthoven. In de 18e eeuw verschoof het gebruik meer naar tuinbouw en boomgaarden. Hoewel het gebied tegenwoordig midden in de stad ligt, is het landelijke karakter grotendeels behouden gebleven.

Keywords: Leeuwarden, Ljouwert, Potmarge, Veenrivier, Tuinbouw, Boomgaarden, Gemeentegrens, Landelijk, Karakter, Stadscentrum

Fryslansite ©Hendrik van Kampen