Oude Stadsbegraafplaats Leeuwarden in de herfst

Oude Stadsbegraafplaats Leeuwarden

In 1804 werd onder de Franse bezetting het begraven in de Kerk verboden. Na het vertrek van de Fransen in 1813 werd het verbod ongedaan gemaakt tot in 1827 Koning Willem I het begraven in kerken per Koninklijk besluit weer verbood. Hierna werden buiten de stadswallen begraafplaatsen aangelegd. Het ontwerp voor de Oude Stadsbegraafplaats is van Lucas Pieters Roodbaard. De begraafplaats ligt op de plaats van de oude terp Fiswerd, de terpaarde is over het omringende land verspreid. In 1919 opende de Noorderbegraafplaats en werden voor de Oude Stadsbegraafplaats geen graven meer uitgegeven. Wel konden er nog doden worden bijgezet in een familiegraf. De begraafplaats werd in 1967 een rijksmonument, in 1969 werd hij definitief gesloten.

Keywords: Ljouwert, Leeuwarden, Oude Stadsbegraafplaats, Roodbaard, Begrafeniswet, Terp, Fiswerd, Spanjaardslaan, Herfst, Bomen, Zerken, Scheef

Fryslansite ©Hendrik van Kampen