Leeuwarden, Noordersingel

Noordersingel

Rond 1640 nam het stadsbestuur van Ljouwert de beslissing de vestingwerken niet uit te breiden. Buiten de stadswallen werden langs de singels paden aangeleg en bomen geplant om zo een wandelgebied voor de bewoners te creëren. Tot halverwege de 19e eeuw bleef de Noordersingel onbebouwd, in 1865 verschenen de eerste woningen. In 1893 werd er een nieuw ziekenhuis naar ontwerp van W.C. de Groot gebouwd, het Diakonessenhuis. Op de foto zichtbaar als het gele gebouw dat het meeste licht vangt. Omstreeks 1910 was de hele Noordersingel bebouwd. In 1982 fuseerden de Leeuwarder ziekenhuizen tot MCL en verhuisden in 1987 naar nieuwbouw aan de Aldlânsdyk. Het oude Diakonessenhuis is een nu appartementencomplex.

Keywords: Leeuwarden, Beschermd, Stadgezicht, Prinsentuin, Noorder, Stadsgracht, Diakonessenhuis, November, Zon, Buien, Guur

Fryslansite ©Hendrik van Kampen