Kleine en Grote Hoogstraat

Je kijkt hier vanuit de Kleine Hoogstraat naar de Grote Hoogstraat. Dit zijn met vrij grote zekerheid de oudste straten van Ljouwert. De foto is genomen vanaf het hoogste punt van de terp Nijehove. Beneden in de diepte kruisen de Hoogstraten de Eewal. Hier liep de Zuider Ee, een riviertje dat tussen twee terpen in lag. Aan de overkant gaat de weg weer omhoog bij de Minnematerp op. De rivier voerde het water uit het achterland naar de Middelzee af. De Middelzee begon in de 11e eeuw te verlandden waardoor de afvoer van water een probleem werd. Rond 1250 is de Zuider Ee verbonden met de Noorder Ee bij Dokkum en kon het water afstromen via de Lauwerszee. De gezamelijke Ee, Dokkumer Ee, ontwikkelde zich als een belangrijke vaarroute tussen Leeuwarden en Dokkum. Het restant van het riviertje, de gracht in de Eewal is in 1884 gedempt, een omleiding loopt via de Voorstreek en de Nieuwestad.


Keywords: Leeuwarden, Ljouwert, Kleine, Grote, Hoogstraat, Hoogteverschil, Terp, Nijenhove, Minnematerp, Eewal, Rivier, Getijdegeul, Zuider Ee, Dokkumer Ee

Leeuwarden, Kleine en Grote Hoogstraat

Fryslansite ©Hendrik van Kampen