PijlNaar de thumbnails

Kleine en Grote Hoogstraat

Je kijkt hier vanuit de Kleine Hoogstraat naar de Grote Hoogstraat. De foto is genomen vanaf het hoogste punt van de terp Nijehove. Beneden in de diepte kruisen de Hoogstraten de Eewal, hier liep een rivier tussen beide delen van Nijenhove door, de Zuider Ee. De rivier voerde water van het achterland af naar de Middelzee. De Middelzee begon in de 11e te verlandden waardoor de afvoer van water een probleem werd. Rond 1250 is de Zuider Ee verbonden met de Noorder Ee bij Dokkum en kon het water afstromen via de Lauwerszee. De gezamelijke Ee, Dokkumer Ee, ontwikkelde zich als een belangrijke vaarroute tussen Leeuwarden en Dokkum. De gracht in de Eewal is in 1884 gedempt.


Keywords: Leeuwarden, Ljouwert, Kleine, Grote, Hoogstraat, Hoogteverschil, Terp, Eewal, Rivier, Getijdegeul, Zuider Ee, Dokkumer Ee

Leeuwarden, Kleine en Grote Hoogstraat
informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen